top of page
Depositphotos_182954128_XL.jpg

Individualne urice za otroke

Kaj so individualne urice? 

Individualne urice so srečanja, ki potekajo v varnem, pristnem okolju, kjer lahko otroci in mladostniki razvijajo svoje neomejene potenciale in zacvetijo v vsem, kar so. Urice vsebujejo elemente igralne, likovne in gibalne terapije za otroke in vključujejo elemente pogovorne terapije na način srčne komunikacije (NVC po dr. M. Rosenbergu). So ciljno orientirane ter skrbno in premišljeno izpeljane.

 

Na uricah uporabljam znanje, ki sem ga pridobila tekom študija razrednega pouka, dragocenih izkušenj na zavodu, centrih in šolah ter terapevtskih veščin, ki sem jih razvijala na Akademiji za terapevte TCT® ter različnih drugih izobraževanjih oziroma delavnicah. Izhajam iz otrokovih potencialov, sem pozitivno usmerjena in nikoli ne izhajam iz miselnosti, da je z otrokom nekaj narobe, da ga je potrebno spremeniti oziroma prevzgojiti. Stvari se začnejo same postavljati na svoje mesto, ko otrok s podporo preseže vzroke za posledice, ki so opazne navzven. 
 

Vsak otrok je svoj unikaten svet. Moj pristop je zato individualen, hkrati pa pristen in celosten. Temelj uric je vzpostavljanje varnega, sproščenega in zaupnega odnosa z otrokom oziroma mladostnikom. Vse dejavnosti so izpeljane z mislijo na jasen in konkreten cilj - so načrtovane a hkrati ohranjam spontanost in fleksibilnost. Otroku puščam možnost soustvarjanja in kreativnega izražanja. Skupaj ustvarjava empatičen prostor, kjer bo presegel notranje stiske in se počasi opolnomočil za življenje. 

Komu so namenjene? 

 Namenjene so otrokom od 4. leta starosti in najstnikom do 18. leta starosti

Otrokom, ki:

 • imajo učne težave,

 • se spopadajo s strahom pred šolo, 

 • imajo nizko samopodobo,

 • imajo težave s pozornostjo, koncentracijo, 

 • imajo slabšo razvito fino in grobo motoriko,

 • imajo izzive pri izražanju čustvenih stanj (jeze, strahu, sramu, žalosti ipd.)

 • imajo izzive v medvrstniških odnosih,

 • imajo vedenjske težave (je njihovo vedenje besedno ali nebesedno agresivno).

 • se srečujejo z večjimi življenskimi spremembami, kot so selitev, menjava šole, ločitev staršev ipd. 

 • imajo psihosomatske nepojasnjene težave (bolečine v trebuščku, močenje postelje, motnje spanja),

 • so zaprti vase in redko spregovorijo, 

 • imajo travmatično izkušnjo (nasilje, smrt ...).
   

Kakšen je njihov namen?

Otroci s pomočjo igre, gibanja, zvoka, kreativnih medijev in pogovora spoznavajo sebe, ozavestijo svoje doživljanje, prepoznavajo svoje občutke, jih izražajopresežejo notranjo stisko, transformirajo nekonstruktivne vzorce in vedenja, se okrepijo z novimi načini delovanja, s tehnikami, ki jim pomagajo pri preseganju izzivov. Opolnomočijo se za življenje. 

Kje, kako in koliko časa potekajo srečanja? 

Pred pričetkom uric nudim brezplačno prvo spoznavno srečanje. Na srečanju pridobim uvodne informacije s strani staršev ter navežem prvi stik z otrokom. Proces uric je odvisen od posameznega otroka oziroma mladostnika. Urice potekajo v Kresnicah pri Litiji in trajajo 45 minut, po navadi še kakšno minuto več. Potekajo v prostoru, ki je primerno opremljen in varen. Priporočam srečanje enkrat tedensko, saj otrok oziroma mladostnik potrebuje svoj čas, da se sprosti, začne zaupati, odpre in dovoli, da vstopim v njegov svet. 

Dobro je vedeti...

Vabim, da se starši vzporedno vključite v svoj lasten proces, in sicer na način svetovanj za odrasle ali pa psihoterapije. S tem poglobite zavedanje, pridobite znanje in praktične vaje, ki jih lahko prenesete v vsakdanje življenje. Prevzamete odgovornost za svoj čustven svet in reakcije ter pridobite veščine jasne komunikacije z otroki. Poskrbite, da bo otrok svoje izkušnje z urice lahko prenesel tudi v domače okolje. 

Za več informacij, vas vabim, da mi napišete sporočilo na petra.kos15@gmail.com ali pokličete na telefonsko številko 040264907. 

bottom of page